logo eu a ministerstva pro místní rozvoj

Stavební úpravy objektu budovy č. 1 odloučeného pracoviště

ssjs_tabor Projekty

Integrovaný regionální operační program

Stavební úpravy objektu budovy č. 1 odloučeného pracoviště Chýnovská, včetně zajištění vnitřního vybavení

Základní informace o projektu

Projekt „Stavební úpravy objektu budovy č. 1 odloučeného pracoviště Chýnovská, včetně zajištění vnitřního vybavení“ byl předložen v rámci 33. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL)“ v prioritní ose 06.2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 7 532 009,61 Kč, z toho způsobilé náklady 3 694 809,04 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 3 140 587,68 Kč.

Fyzická realizace projektu byla Střední školou obchodu, služeb a řemesel a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 zahájena dne 10. 6. 2016 s cílem dokončit projekt nejpozději do konce roku 2018.

Předmětem projektu je zkvalitnění výuky technických a řemeslných oborů na Střední škole obchodu, služeb a řemesel a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 díky modernizaci a stavebním úpravám dílen, pořízení moderního vybavení a zajištění vnitřní konektivity. Projekt je realizován v přímé vazbě na požadavky trhu práce, škola bude spolupracovat se 4 zaměstnavateli. Rovněž bude probíhat spolupráce s 5 dalšími školami a budou realizovány úpravy venkovního prostranství.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky technických oborů vyučovaných na SŠJŠ Tábor a zvýšení motivace nejen ke studiu na SŠJŠ Tábor, ale i k navazujícímu studiu technických oborů. To bude zajištěno stavebními úpravami objektu odloučeného pracoviště Chýnovská 2945, 390 02 Tábor a obstaráním vnitřního vybavení. V rámci stavebních úprav dojde k bourání částí stěn, výstavbě stěn, provedení nových podlah, nových stropů, instalaci nových oken a dveří, zateplení fasády a opravě původních zpevněných a zatravněných ploch, v rámci kterých budou realizovány rozsáhlé úpravy zeleně. Rekonstrukce v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě. Vzdělávání též bude zkvalitněno díky zajištění vnitřní konektivity dle standardu daného výzvou č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • modernizace výuky technických a řemeslných oborů,
  • zvýšení zájmu o studium technických a řemeslných oborů SŠJŠ Tábor,
  • zkvalitnění přípravy studentů pro případné další studium na vyšší odborné či vysoké škole,
  • zlepšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce,
  • zajištění a zlepšení vnitřní konektivity školy,
  • zajištění bezbariérovosti,
  • provázání výuky s praxí pomocí spolupráce se zaměstnavateli,
  • spolupráce s partnerskými školami,
  • venkovní úpravy areálu a výsadba zeleně.

Projekt „Stavební úpravy a přístavby objektu budovy č. 1 odloučeného pracoviště Chýnovská, včetně zajištění vnitřního vybavení“ je spolufinancován Evropskou unií.