Přijímací řízení


Termíny

Termín pro podání přihlášky: 1. března 2023
1. řádný termín zkoušky:  čtvrtek 13. dubna 2023
2. řádný termín zkoušky:  pátek 14. dubna 2023

1. náhradní termín zkoušky: středa 10. května 2023
2. náhradní termín zkoušky: čtvrtek 11. května 2023

Stáhni si přihlášku

Kritéria přijímacího řízení

Stáhni si kritéria

Aktuální informace

Stáhni si informace
Název oboru
Kód oboru
Forma studia
Délka studia
Způsob ukončení
Počet přijímaných žáků
Přijímací zkoušky
Potvrzení lékaře
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Hotelnictví
65-42-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Informační služby
72-41-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
30
Autoelektrikář
26-57-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
15
Cukrář
29-54-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
30
Instalatér
36-52-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
30
Řezník – uzenář
29-56-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
15
Kuchař – číšník / Kuchař
65-51-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
60
Podnikání (nástavba)
64-41-L/51
denní
2
maturitní zkouška
30
 

Skládáš přijímačky?


 

Maturitní obory


Uchazeči na tyto obory budou konat Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Veškeré informace o Jednotné přijímací zkoušce najdeš na stránkách CERMATu.

Učební obory


Jestli jdeš na učební obor, pak se přijímací zkoušky nemusíš obávat. Kritériem přijetí jsou známky na vysvědčení ze základní školy a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Nástavbové obory

Jestli jdeš na nástavbu, platí to, co jsme psali o maturitních oborech. Budeš konat Jednotnou přijímací zkoušku.

Veškeré informace o Jednotné přijímací zkoušce najdeš na stránkách CERMATu.

Jaké kroky tě čekají

 • Podej přihlášku

  Nejpozději do 1. března musíš odevzdat k rukám ředitele školy přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy. Jestli to tvůj obor vyžaduje, nezapomeň přiložit i Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

 • Přijď na přijímací zkoušku

  Na maturitní a nástavbové obory musíš vykonat přijímací zkoušky ve výše uvedených termínech. Jestli jdeš na učební obor, nic neřešíš – zkoušku neskládáš.

 • Zveřejnění výsledků

  Pořadí a seznam přijatých uchazečů se dozvíš nejdříve za 9 dnů. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn na úřední desce školy a zde na stránce. Písemná rozhodnutí budou odeslána pouze nepřijatým uchazečům.

 • Odevzdej Zápisový lístek

  Teprve poté, co odevzdáš Zápisový lístek, se stáváš studentem. Lístek musíš odevzdat do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.


studenti ve studovně

Podrobnosti o způsobu přijímaček

Maturitní obor

Jestli jdeš na maturitní obor, budeš muset vykonat Jednotnou přijímací zkoušku stejně jako všichni uchazeči o maturitní obory v celé ČR. Jednotná přijímací zkouška je organizována centrálně, probíhá formou didaktických testů z českého jazyka a matematiky.

Výsledek JPZ má váhu 60 % v celkovém hodnocení, zbývajících 40 % budou tvořit body za průměrný prospěch na vysvědčení ze základní školy (konec 8. třídy a pololetí 9. třídy ZŠ). U maturitních oborů Hotelnictví a Ekonomika a podnikání budeš potřebovat potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Veškeré detaily o přijímacím řízení najdeš ve výše zveřejněných Kritériích. 

Učební obor

Jestli se hlásíš na některý z 3letých učebních oborů, přijímací zkouška se tě netýká, hlavním kritériem bude průměrný prospěch na vysvědčení ze základní školy (konec 8. třídy a pololetí 9. třídy ZŠ). Dále to budou požadavky na zdravotní způsobilost u jednotlivých oborů.

Veškeré detaily o přijímacím řízení najdeš ve výše zveřejněných Kritériích.

Nástavba

Uchazeči o nástavbový obor s maturitou budou muset také konat Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Výsledek této zkoušky bude mít váhu 100 % v celkovém hodnocení, pouze v případě rovnosti bodů bude rozhodovat průměr známek z ČJL, matematiky a cizího jazyka na vysvědčení za 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru, který uchazeč absolvoval. 

Veškeré detaily o přijímacím řízení najdeš ve výše zveřejněných Kritériích.

Podmínkou pro zahájení studia v nástavbovém oboru je doložení úspěšného ukončení vzdělávání v oboru s výučním listem.

Jak podat přihlášku

Adresa po zaslání přihlášky

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
Bydlinského 2474
390 02 Tábor


Potřebuješ se na něco zeptat?

+420 393 033 290
+420 603 868 743
skola@ssjs-tabor.czJeště nevíš, na který obor jít?

Najdi si ten svůj