Nabízené obory studia

Název oboru
Kód oboru
Forma studia
Délka studia
Způsob ukončení
Počet přijímaných žáků
Přijímací zkoušky
Potvrzení lékaře
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Hotelnictví
65-42-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Informační služby
72-41-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
30
Autoelektrikář
26-57-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
15
Cukrář
29-54-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
30
Instalatér
36-52-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
30
Řezník – uzenář
29-56-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
15
Kuchař – číšník / Kuchař
65-51-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
60
Podnikání (nástavba)
64-41-L/51
denní
2
maturitní zkouška
30
 

Skládáš přijímačky?


 

Maturitní obory


Uchazeči na tyto obory budou konat Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Veškeré informace o Jednotné přijímací zkoušce najdeš na stránkách CERMATu.

Procvičovat testy z přijímacích zkoušek můžeš v aplikaci TAU – Trénuj a uč se.

Učební obory


Jestli jdeš na učební obor, pak se přijímací zkoušky nemusíš obávat. Kritériem přijetí jsou známky na vysvědčení ze základní školy a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Nástavbové obory

Jestli jdeš na nástavbu, platí to, co jsme psali o maturitních oborech. Budeš konat Jednotnou přijímací zkoušku.

Veškeré informace o Jednotné přijímací zkoušce najdeš na stránkách CERMATu.

Procvičovat testy z přijímacích zkoušek můžeš v aplikaci TAU – Trénuj a uč se.

Jaké kroky tě čekají

 • Podej přihlášku

  Nejpozději do 20. února musíš podat přihlášku ke studiu. Jestli to tvůj obor vyžaduje, nezapomeň k ní přiložit i Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře. Jak na to se dozvíš zde.

   

 • Přijď na přijímací zkoušku

  Na maturitní a nástavbové obory musíš vykonat přijímací zkoušky ve výše uvedených termínech. Jestli jdeš na učební obor, nic neřešíš – zkoušku neskládáš.

   

 • Zveřejnění výsledků - stanovení pořadí uchazečů

  Nově se pořadí stanoví až po náhradním termínu (viz výše).

  • CERMAT do systému vloží 6. května 2024 výsledky Jednotné přijímací zkoušky a my si je stáhneme.
  • Na základě výsledků stanovíme jednoznačné pořadí uchazečů.
  • 7. května 2024 vyplníme údaje o pořadí uchazečů do systému. Uchazeči, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení, mají uveden příznak „nesplnil kritéria“ a pořadí nemají vyplněno.
  • Pro účely nahlížení do spisu a vyjadřování se k podkladům rozhodnutí je vyhrazeno období od 10. do 14. května 2024.
  • 15. května 2024 budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny v systému e-přihlášek DiPSy.
  • Zápisové lístky se nepoužívají.
  • Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.
  • Uchazeči v systému uvidí své výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku.
  • V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá „vzdání se“ svého místa a my to zapíšeme do systému. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách/oborech.


studenti ve studovně
Studenti

Podrobnosti o způsobu přijímaček

Maturitní obor

Jestli jdeš na maturitní obor, budeš muset vykonat Jednotnou přijímací zkoušku stejně jako všichni uchazeči o maturitní obory v celé ČR. Jednotná přijímací zkouška je organizována centrálně, probíhá formou didaktických testů z českého jazyka a matematiky.

U maturitních oborů Hotelnictví a Ekonomika a podnikání budeš potřebovat potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Veškeré detaily o přijímacím řízení najdeš ve výše zveřejněných Kritériích.

Procvičovat testy z přijímacích zkoušek můžeš v aplikaci TAU – Trénuj a uč se.

Učební obor

Jestli se hlásíš na některý z 3letých učebních oborů, přijímací zkouška se tě netýká, hlavním kritériem bude průměrný prospěch na vysvědčení ze základní školy (konec 8. třídy a pololetí 9. třídy ZŠ). Dále to budou požadavky na zdravotní způsobilost u jednotlivých oborů.

Veškeré detaily o přijímacím řízení najdeš ve výše zveřejněných Kritériích.

Nástavba

Uchazeči o nástavbový obor s maturitou budou muset také konat Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Výsledek této zkoušky bude mít váhu 100 % v celkovém hodnocení, pouze v případě rovnosti bodů bude rozhodovat průměr známek z ČJL, matematiky a cizího jazyka na vysvědčení za 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru, který uchazeč absolvoval.

Veškeré detaily o přijímacím řízení najdeš ve výše zveřejněných Kritériích.

Podmínkou pro zahájení studia v nástavbovém oboru je doložení úspěšného ukončení vzdělávání v oboru s výučním listem.

Procvičovat testy z přijímacích zkoušek můžeš v aplikaci TAU – Trénuj a uč se.

Jak podat přihlášku

Způsoby podání přihlášek

Máš na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku. Pokud podáš přihlášku elektronicky, získáš maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžeš také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita).
  Podrobnosti k ověření identity nalezneš na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyber si pouze jednu z možností, ideálně tu první. Jak na to se dozvíš zde.


Ostatní způsoby podání přihlášek

V případě, že nechceš nebo nemůžeš využít elektronického přihlašování, lze do školy doručit (poštou, nebo osobně) výpis ze systému, nebo klasickou listinnou přihlášku. Jak na to se dozvíš také zde.

Adresa pro doručení výpisu / tiskopisu

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
Bydlinského 2474
390 02 Tábor


Potřebuješ se na něco zeptat?

+420 393 033 290
+420 603 868 743
skola@ssjs-tabor.cz 

Ještě nevíš, na který obor jít?

Najdi si ten svůj