Přijímací řízení


Termíny

Termín pro podání přihlášky: 1. března 2022
1. řádný termín zkoušky:  úterý 12. dubna 2022
2. řádný termín zkoušky:  středa 13. dubna 2022

1. náhradní termín zkoušky: úterý 10. května 2022
2. náhradní termín zkoušky: středa 11. května 2022

Stáhni si přihlášku

Kritéria přijímacího řízení

Stáhni si kritéria

Aktuální informace

Stáhni si informace

Stáhni si informace

2. kolo přijímacího řízení - 3leté obory

2. kolo přijímacího řízení - 4leté obory

3. kolo přijímacího řízení
Název oboru
Kód oboru
Forma studia
Délka studia
Způsob ukončení
Počet přijímaných žáků
Přijímací zkoušky
Potvrzení lékaře
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Hotelnictví
65-42-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Informační služby
72-41-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
30
Autoelektrikář
26-57-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
15
Cukrář
29-54-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
30
Instalatér
36-52-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
30
Řezník – uzenář
29-56-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
15
Kuchař – číšník / Kuchař
65-51-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
60
Podnikání (nástavba)
64-41-L/51
denní
2
maturitní zkouška
30
 

Skládáš přijímačky?


 

Maturitní obory


Uchazeči na tyto obory budou konat Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Veškeré informace o Jednotné přijímací zkoušce najdeš na stránkách CERMATu.

Učební obory

Jestli jdeš na učební obor, pak se přijímací zkoušky nemusíš obávat. Budeme ale vyžadovat vysvědčení z 9. třídy základní školy a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Nástavbové obory

Jestli jdeš na nástavbu, platí to, co jsme psali o maturitních oborech. Budeš konat Jednotnou přijímací zkoušku.

Veškeré informace o Jednotné přijímací zkoušce najdeš na stránkách CERMATu.

Jaké kroky tě čekají

 • Podej přihlášku

  Nejpozději do 1. března musíš odevzdat k rukám ředitele školy přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy. Jestli to tvůj obor vyžaduje, nezapomeň přiložit i Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

 • Přijď na přijímací zkoušku

  Na maturitní a nástavbové obory musíš vykonat přijímací zkoušky ve výše uvedených termínech. Jestli jdeš na učební obor, nic neřešíš – zkoušku neskládáš.

 • Zveřejnění výsledků

  Pořadí a seznam přijatých uchazečů se dozvíš nejdříve za 9 dnů. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn na úřední desce školy ZDE a zde na stránce. Písemná rozhodnutí budou odeslána pouze nepřijatým uchazečům.

 • Odevzdej Zápisový lístek

  Teprve poté, co odevzdáš Zápisový lístek, se stáváš studentem. Lístek musíš odevzdat do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.


studenti ve studovně

Podrobnosti o způsobu přijímaček

Maturitní obor

Jestli jdeš na maturitní obor, budeš muset vykonat Jednotnou přijímací zkoušku stejně jako všichni uchazeči o maturitní obory v celé ČR. Jednotná přijímací zkouška je organizována centrálně, probíhá formou didaktických testů z českého jazyka a matematiky.

Výsledek JPZ má váhu 60% v celkovém hodnocení, zbývajících 40% budou tvořit body za průměrný prospěch na vysvědčení ze základní školy (konec 8. třídy a pololetí 9. třídy ZŠ). U maturitních oborů Hotelnictví a Ekonomika a podnikání budeš potřebovat potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Učební obor

Jestli se hlásíš na některý z 3letých učebních oborů, přijímací zkouška se tě netýká, hlavním kritériem bude průměrný prospěch na vysvědčení ze základní školy (konec 8. třídy a pololetí 9. třídy ZŠ). Dále to budou požadavky na zdravotní způsobilost u jednotlivých oborů.

Nástavba

Uchazeči o nástavbový obor s maturitou budou muset také konat Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Výsledek této zkoušky bude mít váhu 100% v celkovém hodnocení, pouze v případě rovnosti bodů bude rozhodovat průměr známek z ČJL, matematiky a cizího jazyka na vysvědčení za 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru, který uchazeč absolvoval. 

Podmínkou pro zahájení studia v nástavbovém oboru je doložení úspěšného ukončení vzdělávání v oboru s výučním listem.

Jak podat přihlášku

Adresa po zaslání přihlášky

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
Bydlinského 2474
390 02 Tábor


Potřebuješ se na něco zeptat?

+420 393 033 290
+420 603 868 743
skola@ssjs-tabor.czJeště nevíš, na který obor jít?

Najdi si ten svůj