Čeština pro cizince

Čeština pro cizince patří do skupiny významných aktivit Jazykové školy. Dlouhodobě provádíme přezkušování cizinců v úrovni A1 / A2 za účelem získání osvědčení k udělení trvalého pobytu v souladu s platným nařízením vlády. Zkouška ověřuje základní znalosti jazyka potřebné pro pobyt v České republice.

Kurzy a zkoušky

Čeština pro cizince


Kurzy češtiny pro začátečníky i pokročilé.
Zjistit víc

Zkouška A2 pro cizince


Přezkušování cizinců za účelem udělení trvalého pobytu.
Zjistit víc

Intenzivní kurz češtiny


Příprava na zkoušku z češtiny na úrovni A2, B2 a státní jazykovou zkoušku.

Zjistit víc

Čeština pro cizince

Studium českého jazyka v odpoledních a večerních kurzech vychází vstříc těm zájemcům o výuku, kteří se chtějí naučit základům komunikace v češtině.

Kurzy češtiny pro cizince se dělí podle úrovně jazykové znalosti studentů na kurzy pro:

  • začátečníky
  • mírně pokročilé
  • pokročilé

Studium pro začátečníky

Studium je v kurzech pro začátečníky víceméně zaměřeno na zvládnutí úrovně A1.

Student, který nastoupí do kurzu jako úplný začátečník, může při splnění všech studijních povinností a absolvování celého ročníku dosáhnout úrovně A1/A2.

Studium pro mírně pokročilé a pokročilé

Mírně a více pokročilí studenti si v těchto neintenzivních kurzech mohou své znalosti opakovat, udržovat a rozvíjet, přičemž je možno studium realizovat jako přípravu na státní zkoušku z českého jazyka – základní nebo všeobecnou. Po skončení jednoho ročníku může student pokračovat v ročníku dalším a navázat tak na předešlé znalosti.

Student, který nastoupí do kurzu jako mírně pokročilý, může při splnění všech studijních povinností a absolvování celého ročníku dosáhnout úrovně B1.

Student, který nastoupí do kurzu jako pokročilý, může při splnění všech studijních povinností a absolvování celého ročníku dosáhnout úrovně B2, která je potřebná pro zvládnutí základní státní zkoušky z českého jazyka (tuto zkoušku lze vykonat přímo na JŠ).

Jak se přihlásit

Na zkoušku se přihlaste přes online formulář pod tlačítkem napravo.

Zkouška A2 pro cizince

Provádíme přezkušování cizinců za účelem udělení trvalého pobytu v souladu s nařízením vlády č. 31/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jak se přihlásit

Na zkoušku se můžete přihlásit buď pomocí online formuláře přes tlačítko napravo, nebo klasicky (osobně ve škole, e-mailem, či telefonicky).

Přihlášení osobně:

Bydlinského 2474,
390 02 Tábor
(1. patro (ředitelství), kancelář č. 124)

Kdy můžete přijít a osobně se přihlásit: Pondělí – pátek: 07,00 – 15,00 hodin

Přihlášení telefonicky:

Dana Šitnerová
Tel.: +420 381 252 414

Jitka Kubů
Tel.: +420 393 033 207

Přihlášení e-mailem:

Dana Šitnerová
E-mail: sitnerova.dana@ssjs-tabor.cz

Co je nutné udělat, abyste byli připuštěni ke zkoušce

Dokumenty a doklady

Pokud se přihlašujete elektronicky či telefonicky, musíte nejpozději týden před zkouškou osobně doložit veškeré požadované údaje a dokumenty v písemné podobě (na sekretariátu školy). 

Poukaz na bezplatnou zkoušku z češtiny 

Zkouška je pro vás zdarma, pokud předložíte tzv. "Poukaz na bezplatnou zkoušku". Ten musíte doručit na naší adresu v písemné podobě a to v celku (A + B).  Pokud doklady nedoručíte, nebudete moci zkoušku vykonávat. Pokud se údaje na poukazu neshodují s údaji v cestovním dokladu, nelze poukaz považovat za platný.

Na zkoušku bez Poukazu 

Pokud budete vykonávat zkoušku bez poukazu, můžete být ke zkoušce připuštěni až po uhrazení poplatku 2.500,– Kč. Částku lze hradit v hotovosti nebo předem na účet. Nejpozději částku uhraďte 7 dnů před konáním zkoušky (k pozdějším příchozím platbám nebude přihlédnuto).

Číslo účtu: 14530301/0100
Variabilní symbol: číslo pasu
Poznámka k platbě: celé jméno a příjmení


Intenzivní kurz češtiny

Cílem intenzivního kurzu češtiny pro cizince je příprava na zkoušku z češtiny na úrovni B2, tj. úspěšné zvládnutí státní jazykové zkoušky základní z českého jazyka, a odborná jazyková průprava zaměřená na zvládnutí profilových předmětů navazujícího studia.

Z celkového počtu 400 vyučovacích hodin je 300 vyučovacích hodin určeno pro jazykovou přípravu všeobecnou a 100 vyučovacích hodin pro profilové předměty.

Cíl kurzu a průběh

Kurz je určen studentům na úrovni B1 a je zaměřen na posílení všech ověřovaných dovedností a kompetencí.

Státní jazyková zkouška základní (nebo všeobecná) má dvě části a prověřuje míru osvojení základních jazykových dovedností. V písemné části jsou to porozumění čteným textům, porozumění vyslechnutým textům, zvládnutí volného písemného projevu na dané téma a v daném rozsahu, znalost gramatických struktur a rozsah slovní zásoby. Při ústní části se ověřuje schopnost pohotově a přiměřeně reagovat v běžných životních situacích, vést dialog o problémech v rámci tematických okruhů s prokázáním aktivní znalosti slovní zásoby.

Pro koho je kurz určen

Ke studiu v intenzivním přípravném kurzu češtiny se mohou hlásit cizinci, kteří ukončili úspěšně studium na střední škole a kteří mají záměr se dále ucházet o studium bakalářských a magisterských oborů na českých vysokých školách. Studium se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách.