Jídelna

Školní jídelna sídlí v areálu školy na adrese Bydlinského 2474. Zajisťuje stravování pro studenty, pracovníky školy i pro veřejnost.
Objednávání jídel online

Kontakty

Michaela Aujezdecká
objednávky stravy

strava@ssjs-tabor.cz
+420 734 202 524

  Hana Křížová
  vedoucí stravovny

  krizova.hana@ssjs-tabor.cz
  +420 739 613 297


   Výdej pokrmů


   Aby ti mohl být oběd vydán, budeš potřebovat čip.

   Zakoupení čipu - 150 Kč.

   Online

   Objednávání jídel online
   Obnova zapomenutého hesla

   Platba stravy

   Stravné zaplať jednou z následujících možností:

   příkazem k inkasu (doložit potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem);

   složenkou, převodem - GE Money Bank
   číslo účtu pro platby: 19804674/0600 (od 20. do posledního dne předcházejícího měsíce - čili pro platbu na leden odeslat v prosinci atp.).

   Doby výdeje pokrmů

   Typ jídla

   Skupina strávníků

   Čas výdeje

   Snídaně, přesnídávka

   žáci

   06:00 - 07:30

   Oběd

   výdej do termoportů, OPPV Chýnovská

   10:00 - 10:15

   Oběd

   výdej do termoportů, Gymnázium Pierra de Coubertina

   10:45 - 11:00

   Oběd

   výdej do jídlonosičů, cizí strávníci

   11:15 - 11:30

   Oběd

   žáci, zaměstnanci

   11:30 - 14:00

   Večeře, svačina

   žáci, zaměstnanci

   17:00 - 18:15

   Ceny stravného v Kč platné od 1. 7. 2022

   Typ jídla
   Žáci
   Gymnázium
   Veřejnost
   snídaně
   30
   -
   57
   oběd
   39
   35/39 (do 15 let/od 15 let)
   80
   večeře
   40
   -
   72