Školská rada

Školská rada je orgánem školy, jenž umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogům a dalším osobám podílet se na správě školy.

Složení rady

Období 2023 - 2026


Předseda školské rady

Mgr. Jitka Kubů
kubu.jitka@ssjs-tabor.cz
jmenována za pedagogické pracovníky školy

Členové rady

Mgr. Pavel Klíma
klima@kraj-jihocesky.cz
jmenován za zřizovatele školy

Jaroslav Hájek
jarosla.hajek@gmail.com
jmenován za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty

Přizvaní

Mgr. Radek Cícha
cicha.radek@ssjs-tabor.cz
ředitel školy

Mgr. Milan Mikolášek
mikolasek.milan@ssjs-tabor.cz
statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele pro teoretické vyučování

Ing. Zbyněk Nevyhoštěný
nevyhosteny.zbynek@ssjs-tabor.cz
zástupce ředitele pro úsek ekonomický, technický a správní

Činnost rady

  • schvaluje výroční zprávu, školní a klasifikační řád
  • projednává návrh rozpočtu a inspekční zprávy
  • podílí se na koncepci rozvoje školy
  • navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření a změny ve školním řádu
  • vyjadřuje se k návrhům ŠVP, jejich uskutečňování a k rozboru hospodaření
  • podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli a orgánům státní správy