Maturity

V rámci maturity budeš skládat společnou a profilovou část. Ve společné části to bude didaktický test z českého jazyka a literatury a také didaktický test z matematiky či cizího jazyka – podle toho, co si vybereš.

Veškeré detaily o konání maturitní zkoušky v aktuálním školním roce naleznete na webu CERMATu. Níže pak nejdůležitější termíny a informace pro konání zkoušky na naší škole.


Společná část

Český jazyk


 • Didaktický test
Hodnocení: uspěl/neuspěl

Matematika / Cizí jazyk


 • Didaktický test
Hodnocení: uspěl/neuspěl

Termíny společné části

Přihláška k maturitě

Přihlášku k maturitě podáváš řediteli školy, a to nejpozději do:

1. prosince 2022 pro jarní zkušební období;
26. června 2023 pro podzimní zkušební období.

Podzimní termíny společné části

Termín didaktických testů společné části
od úterý 2. května 2023 do pátku 5. května 2023

Výsledky testů
15. 5. 2023

Termín pro žádost o přezkum
lze podat do 20 dnů od konce období stanoveného pro konání příslušné zkoušky

Termíny společné části detailně

Kompletní maturitní kalendář pro aktuální období najdete zde.

Datum konání

Zkušební předmět
Čas zahájení
Časový limit
2. 5. 2023
Matematika
8:00 h
135 min.
2. 5. 2023
Anglický jazyk
13:30 h
110 min. (40 + 70 min.)
3. 5. 2023
Český jazyk a literatura
8:00 h
85 min.
4. 5. 2023
Německý jazyk
13:00 h
110 min. (40 + 70 min.)

Profilová část

Termíny maturit profilové části

Třída

PP ČJL

PP CJ

Praktická MZ
Obhajoba MP
Ústní část MZ
HT4
4. 4. 2023
12. 4. 2023
18. 4. 2023
16. - 18. 5. 2023
VČ4
4. 4. 2023
12. 4. 2023
19. 4. 2023
16. - 18. 5. 2023
IS4
4. 4. 2023
12. 4. 2023
22. 5. 2023
23. - 24. 5. 2023
PO2
4. 4. 2023
12. 4. 2023
20. 4. 2023
22. - 25. 5. 2023

Možnost podat k příslušnému krajskému úřadu žádost o přezkum
bude upřesněno

Povinné zkoušky profilové části dle oborů

Hotelnictví

 • Ekonomika - ústní
 • Hotelový provoz - ústní
 • Praktická zkouška - písemná

Informační služby

 • Knihovnictví - ústní
 • Informační fondy - ústní
 • Maturitní práce a její obhajoba před komisí

Veřejnosprávní činnost

 • Veřejná správa - ústní
 • Právo - ústní
 • Praktická zkouška - písemná

Ekonomika a podnikání

 • Ekonomika – ústní
 • Obchodní provoz – ústní
 • Praktická zkouška - písemná

Podnikání

 • Ekonomika - ústní
 • Účetnictví - ústní
 • Praktická zkouška - písemná

Přihlas se k maturitě

Pro to, abys mohl/a jít k maturitě, musíš udělat následující:

 • podat řediteli školy do 1. 12. 2022 (pro jarní zkušební období) či do 26. 6. 2023 (pro podzimní zkušební období) přihlášku k maturitě
 • úspěšně ukončit studium daného ročníku

Jestli žádáš o uzpůsobení podmínek maturity, musíš odevzdat kromě přihlášky i doporučení ze školní poradny.

Stáhni si přihlášku

studenti při studiu