Maturity

V rámci maturity budeš skládat společnou a profilovou část. Ve společné části to bude didaktický test z českého jazyka a literatury a také didaktický test z matematiky či cizího jazyka – podle toho, co si vybereš.

Společná část

Český jazyk


 • Didaktický test
Hodnocení: uspěl/neuspěl

Matematika / Cizí jazyk


 • Didaktický test
Hodnocení: uspěl/neuspěl

Termíny společné části

Přihláška k maturitě

Přihlášku k maturitě podáváš řediteli školy, a to nejpozději do:

25. listopadu 2021 pro jarní zkušební období;
25. června 2022 pro podzimní zkušební období.

Podzimní termíny společné části

Termín didaktických testů společné části
od čtvrtka 1. září 2022 do úterý 6. září 2022

Výsledky testů
bude upřesněno

Termín pro žádost o přezkum
bude upřesněno

Termíny společné části detailně

Datum konání

Zkušební předmět
Čas zahájení
Časový limit
bude upřesněno
Matematika
bude upřesněno
135 min.
bude upřesněno
Anglický jazyk
bude upřesněno
110 min. (40 + 70 min.)
bude upřesněno
Český jazyk a literatura
bude upřesněno
85 min.
bude upřesněno
Německý jazyk
bude upřesněno
110 min. (40 + 70 min.)

Profilová část

Podzimní termíny maturit profilové části - náhradní a opravný termín

Třída

PP CJL

PP CJ

Praktická MZ
Obhajoba MP
Ústní část MZ
HT4
7. 9.
8. 9.
9. 9.
14. 9.
VČ4
7. 9.
8. 9.
9. 9.
14. 9.
ISE4 IS
7. 9.
8. 9.
14. 9.
14. 9.
ISE4 EP
7. 9.
8. 9.
9. 9.
14. 9. 
PO2
7. 9.
8. 9.
9. 9.
14. 9.

Možnost podat k příslušnému krajskému úřadu žádost o přezkum
bude upřesněno

Povinné zkoušky profilové části dle oborů

Hotelnictví

 • Ekonomika - ústní
 • Hotelový provoz - ústní
 • Praktická zkouška - písemná

Informační služby

 • Knihovnictví - ústní
 • Informační fondy - ústní
 • Maturitní práce a její obhajoba před komisí

Veřejnosprávní činnost

 • Veřejná správa - ústní
 • Právo - ústní
 • Praktická zkouška - písemná

Ekonomika a podnikání

 • Ekonomika – ústní
 • Obchodní provoz – ústní
 • Praktická zkouška - písemná

Podnikání

 • Ekonomika - ústní
 • Účetnictví - ústní
 • Praktická zkouška - písemná

Přihlas se k maturitě

Pro to, abys mohl/a jít k maturitě, musíš udělat následující:

 • podat řediteli školy do 25. 11. 2021 (pro jarní zkušební období) či do 25. 6. 2022 (pro podzimní zkušební období) přihlášku k maturitě
 • úspěšně ukončit studium daného ročníku

Jestli žádáš o uzpůsobení podmínek maturity, musíš odevzdat kromě přihlášky i posudek ze školní poradny.

Stáhni si přihlášku

studenti při studiu