Maturity

V rámci maturity budeš skládat společnou a profilovou část. Ve společné části to bude didaktický test z českého jazyka a literatury a také didaktický test z matematiky či cizího jazyka – podle toho, co si vybereš.

Společná část

Český jazyk


 • Didaktický test
Hodnocení: uspěl/neuspěl

Matematika / Cizí jazyk


 • Didaktický test
Hodnocení: uspěl/neuspěl

Termíny společné části

Přihláška k maturitě

Přihlášku k maturitě podáváš řediteli školy, a to nejpozději do:

25. listopadu 2021 pro jarní zkušební období;
25. června 2022 pro podzimní zkušební období.

Řádné termíny společné části

Termín didaktických testů společné části
od pondělí 2. května 2022 do středy 4. května 2022

Výsledky testů
(bude doplněno)

Termín pro žádost o přezkum
(bude doplněno)

Termíny společné části detailně

Datum konání

Zkušební předmět
Čas zahájení
Časový limit
2. května 2022
Matematika
8:00
135 min.
2. května 2022
Anglický jazyk
13:00
110 min. (40 + 70 min.)
3. května 2022
Český jazyk a literatura
8:00
85 min.
4. května 2022
Německý jazyk
13:00
110 min. (40 + 70 min.)

Přihlas se k maturitě

Pro to, abys mohl/a jít k maturitě, musíš udělat následující:

 • podat řediteli školy do 25. 11. 2021 (pro jarní zkušební období) či do 25. 6. 2022 (pro podzimní zkušební období) přihlášku k maturitě
 • úspěšně ukončit studium daného ročníku

Jestli žádáš o uzpůsobení podmínek maturity, musíš odevzdat kromě přihlášky i posudek ze školní poradny.

Stáhni si přihlášku

studenti při studiu
 

Profilová část

Termíny maturit profilové části

Konání profilových zkoušek
(bude doplněno)

Možnost podat k příslušnému krajskému úřadu žádost o přezkum
(bude doplněno)

 

Termíny profilové části detailně

Třída

PP CJL

PP CJ

Praktická MZ
Obhajoba MP
Ústní část MZ
HT4
19. 4.
21. 4.
27. 4.
16. – 18. 5.
VČ4
19. 4.
21. 4.
26. 4.
23. – 26. 5.
ISE4 IS
19. 4.
21. 4.
16. – 17. 5.
18. – 20. 5.
ISE4 EP
19. 4.
21. 4.
28. 4.
17. 5. 
PO2
19. 4.
21. 4.
28. 4.
23. – 25. 5.

Povinné zkoušky profilové části dle oborů

Hotelnictví

 • Ekonomika - ústní
 • Hotelový provoz - ústní
 • Praktická zkouška - písemná

Informační služby

 • Knihovnictví - ústní
 • Informační fondy - ústní
 • Maturitní práce a její obhajoba před komisí

Veřejnosprávní činnost

 • Veřejná správa - ústní
 • Právo - ústní
 • Praktická zkouška - písemná

Ekonomika a podnikání

 • Ekonomika – ústní
 • Obchodní provoz – ústní
 • Praktická zkouška - písemná

Podnikání

 • Ekonomika - ústní
 • Účetnictví - ústní
 • Praktická zkouška - písemná

Potřebuješ poradit?

Zeptej se učitele