Maturity

V rámci maturity budeš skládat společnou a profilovou část. Ve společné části to bude didaktický test z českého jazyka a literatury a také didaktický test z matematiky či cizího jazyka – podle toho, co si vybereš.

Veškeré detaily o konání maturitní zkoušky v aktuálním školním roce naleznete na webu CERMATu. Níže pak nejdůležitější termíny a informace pro konání zkoušky na naší škole.


Společná část

Český jazyk


 • Didaktický test
Hodnocení: uspěl/neuspěl

Matematika / Cizí jazyk


 • Didaktický test
Hodnocení: uspěl/neuspěl

Termíny společné části

Přihláška k maturitě

Přihlášku k maturitě podáváš řediteli školy, a to nejpozději do:

1. prosince 2023 pro jarní zkušební období;
25. června 2024 pro podzimní zkušební období.

Podzimní termíny společné části

Termín didaktických testů společné části
od 2. května 2024 do 15. května 2024

Výsledky testů
15. 5. 2024

Termín pro žádost o přezkum
lze podat do 20 dnů od konce období stanoveného pro konání příslušné zkoušky

Termíny společné části detailně

Podrobný časový rozvrh konání didaktických testů (tzv. jednotné zkušební schéma) - jarní termín 2024.

Datum konání

Zkušební předmět
Čas zahájení
Časový limit
2. 5. 2024
Matematika
8:00
135 min.
2. 5. 2024
Anglický jazyk
13:30
110 min. (40 + 70 min.)
3. 5. 2024
Český jazyk a literatura
8:00
85 min.
6. 5. 2024
Německý jazyk
13:00
110 min. (40 + 70 min.)

Profilová část

Termíny maturit profilové části - jarní termín 2024

Třída

PP ČJL

PP CJ

Praktická MZ
Obhajoba MP
Ústní část MZ
HT4
9. 4.
18. 4.
23. 4.
27. - 30. 5.
VČ4
9. 4.
18. 4.
24. 4.
20. - 23. 5.
IS4
9. 4.
18. 4.
27. 5.
28. - 30. 5.
PO2
9. 4.
18. 4.
25. 4.
20. - 23. 5.

Možnost podat k příslušnému krajskému úřadu žádost o přezkum
lze podat do 20 dnů od konce období stanoveného pro konání příslušné zkoušky

Povinné zkoušky profilové části dle oborů

Hotelnictví

 • Ekonomika - ústní
 • Hotelový provoz - ústní
 • Praktická zkouška - písemná

Informační služby

 • Knihovnictví - ústní
 • Informační fondy - ústní
 • Maturitní práce a její obhajoba před komisí

Veřejnosprávní činnost

 • Veřejná správa - ústní
 • Právo - ústní
 • Praktická zkouška - písemná

Ekonomika a podnikání

 • Ekonomika – ústní
 • Obchodní provoz – ústní
 • Praktická zkouška - písemná

Podnikání

 • Ekonomika - ústní
 • Účetnictví - ústní
 • Praktická zkouška - písemná

Přihlas se k maturitě

Pro to, abys mohl/a jít k maturitě, musíš udělat následující:

 • podat řediteli školy do 1. 12. 2023 (pro jarní zkušební období) či do 25. 6. 2024 (pro podzimní zkušební období) přihlášku k maturitě
 • úspěšně ukončit studium daného ročníku

Jestli žádáš o uzpůsobení podmínek maturity, musíš odevzdat kromě přihlášky i doporučení ze školní poradny.

Stáhni si přihlášku

studenti při studiu