Maturity

V rámci maturity budeš skládat společnou a profilovou část. Ve společné části to bude didaktický test z českého jazyka a literatury a také didaktický test z matematiky či cizího jazyka – podle toho, co si vybereš.

Veškeré detaily o konání maturitní zkoušky v aktuálním školním roce naleznete na webu CERMATu. Níže pak nejdůležitější termíny a informace pro konání zkoušky na naší škole.


Společná část

Český jazyk


 • Didaktický test
Hodnocení: uspěl/neuspěl

Matematika / Cizí jazyk


 • Didaktický test
Hodnocení: uspěl/neuspěl

Termíny společné části

Přihláška k maturitě

Přihlášku k maturitě podáváš řediteli školy, a to nejpozději do:

1. prosince 2022 pro jarní zkušební období;
26. června 2023 pro podzimní zkušební období.

Podzimní termíny společné části

Termín didaktických testů společné části
od úterý 2. května 2023 do pátku 5. května 2023

Výsledky testů
15. 5. 2023

Termín pro žádost o přezkum
lze podat do 20 dnů od konce období stanoveného pro konání příslušné zkoušky

Termíny společné části detailně

Kompletní maturitní kalendář pro aktuální období najdete zde.

Datum konání

Zkušební předmět
Čas zahájení
Časový limit
bude upřesněno
Matematika
bude upřesněno
135 min.
bude upřesněno
Anglický jazyk
bude upřesněno
110 min. (40 + 70 min.)
bude upřesněno
Český jazyk a literatura
bude upřesněno
85 min.
bude upřesněno
Německý jazyk
bude upřesněno
110 min. (40 + 70 min.)

Profilová část

Termíny maturit profilové části - náhradní a opravný termín

Třída

PP CJL

PP CJ

Praktická MZ
Obhajoba MP
Ústní část MZ
HT4
bude upřesněno
bude upřesněno
bude upřesněno
bude upřesněno
VČ4
bude upřesněno.
bude upřesněno
bude upřesněno
bude upřesněno
IS4
bude upřesněno.
bude upřesněno
bude upřesněno
bude upřesněno
PO2
bude upřesněno.
bude upřesněno
bude upřesněno
bude upřesněno

Možnost podat k příslušnému krajskému úřadu žádost o přezkum
bude upřesněno

Povinné zkoušky profilové části dle oborů

Hotelnictví

 • Ekonomika - ústní
 • Hotelový provoz - ústní
 • Praktická zkouška - písemná

Informační služby

 • Knihovnictví - ústní
 • Informační fondy - ústní
 • Maturitní práce a její obhajoba před komisí

Veřejnosprávní činnost

 • Veřejná správa - ústní
 • Právo - ústní
 • Praktická zkouška - písemná

Ekonomika a podnikání

 • Ekonomika – ústní
 • Obchodní provoz – ústní
 • Praktická zkouška - písemná

Podnikání

 • Ekonomika - ústní
 • Účetnictví - ústní
 • Praktická zkouška - písemná

Přihlas se k maturitě

Pro to, abys mohl/a jít k maturitě, musíš udělat následující:

 • podat řediteli školy do 1. 12. 2022 (pro jarní zkušební období) či do 26. 6. 2023 (pro podzimní zkušební období) přihlášku k maturitě
 • úspěšně ukončit studium daného ročníku

Jestli žádáš o uzpůsobení podmínek maturity, musíš odevzdat kromě přihlášky i doporučení ze školní poradny.

Stáhni si přihlášku

studenti při studiu