logo projektu erasmus +

Erasmus +: Rozvoj digitálních kompetencí vyučujících odborných předmětů

ssjs_tabor Projekty

Rozvoj digitálních kompetencí vyučujících odborných předmětů
Registrační číslo projektu: KA202-2018-008

Začátek projektu: 1. října 2018
Konec projektu: 31.března 2021

Partnerské organizace
Kauno technikos professinio mokyno centras, Litva
Koge business College, Dánsko (koordinátor projektu)
Projektu se zúčastní celkem 5 pedagogů, 3 mistři odborného výcviku, žáci všech ročníků oboru Cukrář.
Hlavním cílem projektu je umožnit pedagogům získat nové znalosti a dovednosti v oblasti edutech, vytvořit digitální výukové opory, podpořit využívání digitálních výukových modulů ve výuce učebního oboru Cukrář.
Projekt řeší aktuální potřeby pedagogů a zvyšuje kvalitu učebních digitálních materiálů, působením na žáky zlepšuje kvalitu vzdělání našich žáků napříč všemi ročníky oboru Cukrář.
Klade si za cíl:
– otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení s využitím moderních digitálních technologií,
– zlepšit kompetence pedagogů a žáků v oblasti práce s informacemi a technologiemi,
– zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům,
– zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informačního myšlení pedagogů odborných předmětů a vedoucím odborné praxe,
– podpořit inovační postupy, sledovat, hodnotit kvalitu a efektivitu a šířit výstupy projektu,
– integrovat digitální technologie do výuky učebních oborů, pilotně do oboru cukrář.
Projekt je financován z prostředků programu Erasmus + Strategické partnerství.

NÁRODNÍ EVALUAČNÍ ZPRÁVA