logo eu a ministerstva pro místní rozvoj

Stavební úpravy a přístavby objektu budovy č. 3 odloučeného pracoviště

ssjs_tabor Projekty

Integrovaný regionální operační program

Stavební úpravy a přístavby objektu budovy č. 3 odloučeného pracoviště Chýnovská, včetně zajištění vnitřního vybavení

Základní informace o projektu

Projekt „Stavební úpravy a přístavby objektu budovy č. 3 odloučeného pracoviště Chýnovská, včetně zajištění vnitřního vybavení“ byl předložen v rámci 33. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL)“ v prioritní ose 06.2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 16 550 351,17 Kč, z toho způsobilé náklady 14 491 068,20 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 12 317 407, 97 Kč.

Fyzická realizace projektu byla Střední školou obchodu, služeb a řemesel a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 zahájena dne 13. 4. 2016 s cílem dokončit projekt nejpozději do konce roku 2018.

Předmětem projektu je modernizace a nová výstavba pracovišť praktického vyučování oborů Mechanik – opravář motorových vozidel a Autoelektrikář. Potřebnost modernizace stávající odborné učebny a nových přístaveb je nutná zejména z důvodu nedostatečného výukového zázemí a vybavení v úrovni požadované jednotlivými obory a jejich odbornými předměty v místě vyučování (ŠVP Mechanik – opravář motorových vozidel a ŠVP Autoelektrikář). Projektem bude rovněž zajištěna vnitřní konektivita školy, která nyní nedosahuje takových výsledků, které by byly srovnatelné s jinými školami v Evropě.

Hlavním cílem projektu je modernizace pracoviště praktického vyučování oborů Mechanik – opravář motorových vozidel a Autoelektrikář za účelem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce. Vzdělávání bude též zkvalitněno díky zajištění vnitřní konektivity školy dle standardu daného výzvou č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • modernizace odborného pracoviště – Autoelektrikářská dílna,
  • jihozápadní přístavba odborného pracoviště – Pneuservis,
  • severovýchodní přístavba odborného pracoviště – Učebna pro diagnostiku vozidel s hmotností nad 3,5 tuny,
  • zajištění vnitřní konektivity,
  • zajištění bezbariérovosti stávající i nově vystavěných odborných učeben.

Projekt „Stavební úpravy a přístavby objektu budovy č. 3 odloučeného pracoviště Chýnovská, včetně zajištění vnitřního vybavení“ je spolufinancován Evropskou unií.