Logolink-jpg

Podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky – Podpora rovných příležitostí

Stanislav Färber Projekty

IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Příjemce: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474

Termín fyzické realizace projektu: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025

banner_weby skol_NPOa

 

 

Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+.