Studenti

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

hrubes Aktuálně

Oznámení ze dne 11. 9. 2023

Volební orgán tímto zveřejňuje listinu kandidátů na členy školské rady:

za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty:
kandidát č. 1: Jaroslav Hájek, otec žákyně třídy HT4, bytem v Táboře

za pedagogy: 
kandidát č. 1: Jitka Kubů, zaměstnanec SŠJŠ, bytem Skrýchov

Kandidáti navržení oprávněnými osobami se svou nominací vyjádřili písemný souhlas.