Studenti

Přednáška na téma obecní policie

hrubes Aktuálně

Ve středu 29. března 2023 se žáci čtvrtého ročníku oboru veřejnosprávní činnost zúčastnili přednášky na téma obecní policie.

Školu navštívil strážník Městské policie Tábor praporčík Ladislav Johančík a žákům přednášel na téma obecní policie a přestupkový zákon. Seznámil je s právními normami, náležitostmi k výkonu práce, základními úkoly a preventivními aktivitami MP. Žáci shlédli obrazovou sondu činnosti MP, kamerový systém a další zajímavosti z činnosti MP.

Žáci si z této přednášky odnesli ucelený přehled činnosti městské policie.