Studenti s mobilem

Krajské kolo dějepisné olympiády – máme 2. místo!

hrubes Aktuálně

28. března se v Českých Budějovicích konalo krajské kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnili také 2 žáci naší školy – Viktor Marek a Matěj Vondráček ze 3. ročníku oboru informační služby – knihovnictví. Ve velké konkurenci převážně žáků z gymnázií skončil Matěj Vondráček v kategorii úspěšných řešitelů a Viktor Marek se umístil na krásném 2. místě a postoupil do celostátního kola. Oběma chlapcům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.