Operační program Jan Amos Komenský Šablony pro SŠ a VOŠ I

hrubes Projekty

Název projektu: Šablony SSJS Tábor
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003170

Příjemce: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474

Termín fyzické realizace projektu: 1. 11. 2022 – 31. 10.2025

Hlavní cíl operace: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání žáků.