Studenti

Informace k nástupu žáků do 1. ročníků

hrubes Aktuálně

Informační schůzky pro žáky budoucích 1. ročníků a jejich rodiče se budou konat v týdnu od 19. června 2023. Všichni zájemci o studium na naší škole, kteří byli ke studiu přijati, obdrží začátkem června poštou pokyny k nástupu do 1. ročníku, v nich se dozví všechny potřebné informace a také termíny informačních schůzek.