Studenti

Židovské muzeum v Praze

hrubes Aktuálně

V úterý 28. 6. 2022 navštívili studenti 1. a 3. ročníku oboru Informační služby Židovské muzeum v Praze.
Nejdříve se studenti zúčastnili zajímavé přednášky, která jim přiblížila život a tradice Židů a židovské svátky roku. Přednáška byla doplněna řadou předmětů náležejících k židovské tradici.
Starý židovský hřbitov nás ohromil svou velikostí. Navštívili jsme Pinkasovu synagogu, památník obětí holocaustu z řad českých a moravských Židů, jejichž jména připomínají nápisy pokrývající zdi hlavní synagogy i přilehlých prostor. Prohlídku umocňuje stálá expozice dětských kreseb z koncentračního tábora v Terezíně.
Klausová synagoga se vyznačuje prostory, ve kterých jsou vystaveny základní prameny judaismu- svitek Tóry, hebrejská bible. Seznamuje nás s každodenním životem židovské rodiny, dává nahlédnout do židovské domácnosti i kuchyně.
Třešničkou na dortu byla prohlídka Španělské synagogy, která je řazena mezi nejkrásnější pro svůj okázalý zdobený interiér, ve kterém převažují orientální motivy.
Exkurze byla zajímavá, přinesla všem mnoho nových informací o životě Židů a o problematice holocaustu v českých zemích.