Studenti

Výukové panely pro obory automechanik a autoelektrikář

hrubes Aktuálně

V prvním týdnu prázdnin nám slovenská firma vyrábějící výukové panely na simulaci činnosti automobilu provedla přestavbu našich panelů na síťové napájení a zároveň upgrade softwaru na ovládání těchto panelů.

Panel VEP500/MOTOR je funkčním modelem elektroniky pohonné jednotky vozidla s počítačem ovládaným simulátorem poruch.

Učitel zde může simulovat na svém PC poruchy, které posléze žák pomocí svého počítače, sériové a paralelní diagnostiky vyhledává. Po správné diagnostice učitel „chybu“ odstraní a může nadefinovat jinou simulaci…

Toto digitální prostředí nahrazuje plně fungující vozidlo, aniž by způsobovalo během provozu hluk, produkovalo výfukové zplodiny, a tedy ani nepotřebuje benzín…  Navíc zde nemůže špatnou diagnostikou dojít ke zničení součástí řízení motoru, což je s počtem možných simulací obrovská výhoda proti skutečnému vozidlu.