Studenti

Vánoční volejbalový turnaj 2022

hrubes Aktuálně

V úterý 20. prosince 2022 se třídy VČ2, VČ4, HT2, HT3, HT4, PO1, PO2, CŘ3, AUI2 zúčastnily již tradičního Vánočního volejbalového turnaje. První místo a putovní pohár vyhrál tým tvořený hráči ze tříd PO2 a PO1. Na druhém místě se umístila třída HT4 a třetí místo získala třída CŘ3. Další místa obsadily: 4. místo VČ4, 5. místo AUI2, 6. místo HT3, 7. místo HT2 a 8. místo VČ2. Poslední utkání sehrálo družstvo učitelů proti vítězné třídě. Zkušenost a rozvaha zvítězily nad mládím a rychlostí. Děkujeme všem za pohodové sportovní dopoledne a těšíme se na příští rok. Sportu zdar!
Mgr. Pavla Brabcová Krešáková, Mgr. Hana Borkovcová, Mgr. František Janda a Mgr. Marcel Šťastný.