Studenti

Exkurze – Česká národní banka

hrubes Aktuálně

V předvánočním čase navštívili žáci 2. ročníku oboru ekonomika a podnikání a nástavbového oboru podnikání výstavu „Za měnou“ v České národní bance v Praze.
Dozvěděli se, co Česká národní banka dělá, aby v naší zemi dosáhla cenové a finanční stability a plynulého peněžního oběhu, kdo a jak rozhoduje o nástrojích měnové politiky, finanční stability nebo dohledu nad finančním trhem a že je naše centrální banka aktivní také ve světě. Se všemi jejími činnostmi se interaktivně seznámili v jednotlivých tematických celcích.