pozadí se studenty a logem školy

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

hrubes Aktuálně

V uplynulém týdnu proběhlo ve studijním a informačním centru školy slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Úspěšným absolventům oborů Hotelnictví, Veřejnosprávní činnost, Informační služby, Ekonomika a podnikání a nástavbového oboru Podnikání předal maturitní vysvědčení ředitel školy Mgr. Radek Cícha spolu s třídními učiteli jednotlivých tříd.