Studenti

Přednáška na téma Obecní policie

hrubes Aktuálně

V pátek 22. března 2024 se studentky čtvrtého ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnily přednášky na téma Obecní policie.
Ve třídě si vyslechly přednášku s projekcí od strážníka Městské policie Tábor vrchního praporčíka Ladislava Johančíka na téma Obecní policie a Přestupkový zákon. Dozvěděly se základní právní normy, náležitosti k výkonu práce, základní a další úkoly Městské policie, preventivní aktivity MP, viděly obrazovou sondu činnosti MP, kamerový systém a další zajímavé činnosti MP. Studentky si z této přednášky odnesly ucelený přehled činnosti MP.