Studenti

Gastro Kroměríž 2024 – máme 1. místo!

hrubes Aktuálně

Dne 19. března se v prostorách společenského sálu Střední školy hotelové a služeb Kroměříž uskutečnil 10. ročník soutěže mladých odborníků v oblasti gastronomie s mezinárodní účastí Gastro Kroměříž 2024.
Naši školu na soutěži reprezentovali 2 žáci oboru kuchař – František Bureš, který obsadil 1. místo a Jiří Dvořák, který se umístil na 10. místě.
Cukrářky reprezentovala Olha Chopyk, která obsadila 11. místo.
Všem účastníkům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.