Studenti

Polsko – Krakov, Osvětim

hrubes Aktuálně

16. – 17. 5.
Milovníci historie se s naší školou vydali na dvoudenní exkurzi do Polska.
První den jsme prozkoumali krásy Krakova, který je s 804 tisíci obyvatel druhým největším městem v Polsku. Krakov byl rezidencí polských králů, a tak jsme mohli obdivovat hrad Wawel, který je na seznamu světového dědictví UNESCO. Krakov jsme obdivovali také při vyjížďce lodí po řece Visle a vyfotili se s drakem chrlícím oheň, symbolem Krakova. Díky teplému počasí jsme si užili i večerně osvícené historické centrum.
Druhý den jsme se vydali do Osvětimi, která je smutným svědectvím holocaustu. Po důkladné kontrole u vstupu nás čekala dvouhodinová prohlídka celého památníku Auschwitz I.
S úctou k utrpení lidí za 2. světové války jsme si připomněli historii tohoto místa, které si vyžádalo 1,4 milionu obětí, z nichž 90 % byli Židé z 20 evropských zemí. Prohlídku jsme zakončili v jednom z největších vyhlazovacích táborů Auschwitz II.- Birkenau.
Dojmy z exkurze byly silné a určitě nás přimějí o tématu více přemýšlet a zajímat se o historii.
Všem děkujeme za přátelskou atmosféru a jejich zájem o dějiny.
Tým pedagogů – Jana Matějíčková, Markéta Hrdinková, Pavla Brabcová Krešáková.