Studenti

Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo

hrubes Aktuálně

Ve čtvrtek 25. ledna 2024 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Celkem se zúčastnilo 35 studentů 1. – 3. ročníků. Olympiáda byla rozdělena na dvě kola. V prvním kole psali test z gramaticko-lexikálních znalostí, poslechu a čtení s porozuměním. Do druhého kola postoupili pouze studenti, kteří dosáhli v testu 20 bodů. V mluveném projevu, který jsme testovali ve druhém kole, jsme hodnotili především rozsah a správnost použití slovní zásoby, výslovnost, gramatickou správnost a schopnost pohotově reagovat na otázky.

První místo letos získala Monika Valková z IS1, druhé místo obsadila Žaneta Kalinová z EP2 a na třetím místě skončila Markéta Macholdová z HT3.
Všem soutěžícím blahopřejeme k velmi pěkným výkonům a děkujeme za účast.