Studenti

Jak funguje Evropská unie

hrubes Aktuálně

Ve středu 24. 1. navštívila naši školu PhDr. Kateřina Marková, regionální koordinátorka informačních aktivit o Evropské unii z Eurocentra v Českých Budějovicích.
Žáci 3. ročníků oborů Veřejnosprávní činnost, Ekonomika a podnikání a Informační služby si vyslechli přednášku, která obsahovala dvě témata – „Jak funguje EU“ a „EU a mladí lidé“.
Dozvěděli se spoustu zajímavostí o fungování EU a o možnostech zapojení mladých lidí do studia, stáží a pracovních příležitostí v rámci EU.