Studenti

Exkurze knihovníků do strahovské knihovny

hrubes Aktuálně

Po dlouhé odmlce se opět rozbíhají odborné exkurze. Studenti druhého a třetího ročníku oboru Knihovnictví se vydali v úterý 15. března 2022 do knihovny Strahovského kláštera. Pracovnice knihovny PhDr. Hedvika Kuchařová je seznámila s historií kláštera i knihovny a přiblížila jim historický fond rukopisů a starých tisků. Studenti měli možnost obdivovat krásu barokních sálů, na cenných originálech si připomenout zvláštnosti renesanční i barokní knižní vazby, ale seznámili se i se současnou činností knihovny. Exkurze pokračovala procházkou po historickém centru Prahy, zaměřenou na poznávání architektonických památek.
PhDr. D. Novotná