pozadí se studenty a logem školy

Besedy s pracovníkem Úřadu práce

hrubes Aktuálně

V současné době probíhají na naší škole besedy s pracovnicí Úřadu práce v Táboře. Zúčastní se jich postupně všichni žáci končících ročníků. Cílem besed je informovat žáky o aktuální situací na pracovním trhu a připravit je na možná úskalí při hledání práce a nástupu do prvního zaměstnání.