Studenti

Exkurze do Státního oblastního archivu Třeboň

hrubes Aktuálně

V pondělí 20. června 2022 se studenti třetího ročníku oboru Veřejnosprávní zúčastnili odborné exkurze do Státního oblastního archívu v Třeboni.
Na úvod paní PaedDr. Laděna Plucarová, odborný rada, popsala organizaci a hierarchii archivu. Poté následovala prohlídka jednotlivých depozitářů, a to v prostorách bývalého Augustiánského kláštera a v zámku v Dlouhé chodbě. Depozitáře v Dlouhé chodbě byly založeny již na přelomu 18. – 19. století a jsou tam uloženy archiválie nejen z tohoto období.
Studenti si měli možnost prohlédnout např. ručně kreslenou mapu Třeboně z roku 1699, pergamenovou listinu Karla IV. z roku 1360, pergamenovou listinu Oldřicha z Rožmberka a pozemkovou knihu z roku 1611. Při ukládání pozemkové knihy do desek se studenti naučili vázat archivnický uzel.