pozadí se studenty a logem školy

Červnové předčítání v Nemocnici Tábor a.s.

hrubes Aktuálně

Červnové předčítání v Nemocnici Tábor a.s.Vybraní žáci třídy IS1 navštívili již podruhé oddělení následné péče v nemocnici v Táboře a věnovali svůj čas setkání s pacienty. Ústředním tématem červnového předčítání bylo naše město a jeho proměny. Inspirací k sestavení pásma byla kulturně historická vycházka, kterou žáci podnikli pod vedením Mgr. Lenky Michálkové na konci května.

Ani tentokrát nešli studenti za pacienty s prázdnou; žáci 1.ročníku oboru cukrář pod vedením mistra pana Jana Kopeckého připravili drobné sladké překvapení pro pozorné posluchače.

A protože se program líbil, budeme v příštím roce ve spolupráci a návštěvách na oddělení následné péče pokračovat.

Mgr. Jitka Kubů

Učitelka cizích jazyků