Ekonomika a podnikání

RVP:  63 – 41 – M / 01
ŠVP:  OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Základní informace o oboru

Délka a forma studia:4 roky, denní studium
Obor je určen pro: absolventy ZŠ
Způsob ukončení:maturitní zkouška
Dosažené vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou

Přihláška ke studiu [PDF]

Základní podmínky přijetí:

  • zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu na SŠ
  • splnění podmínek přijímacího řízení
  • splněná povinná školní docházka
Fotorgafie obor

Stručný popis oboru

Tento obor připravuje absolventy na vykonávání různorodých činností spojených s obchodně provozními funkcemi ve všech právních formách institucí zabývajících se obchodní činností.

Uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru se uplatní zejména v obchodně provozních funkcích obchodních institucí všech právních forem, např. pracovník obchodního oddělení, asistent prodejních služeb, odborný pracovník nákupu a prodeje zboží, pracovník pro obchodní činnost a marketing, manažer nákupu a prodeje zboží, obchodní dealer, obchodní cestující, kontrolní pracovník, obchodní inspektor, propagační pracovník v obchodě a další.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi čtyřletého oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Učební plán oboru

Název ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost
Kód a název oboru vzdělání:  63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Platnost ŠVP: od 1.9.2017
 1. roč.  2. roč.  3. roč.  4. roč.  Celkem
     Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
     1. cizí jazyk 4/4 4/4 4/4 4/4 16
     2. cizí jazyk 2/2 2/2 3/3 3/3 10
     Občanská nauka 1 1 2 4
     Dějepis 2 2 4
     Základy  přírodních věd 2 2 4
     Zeměpis 2 2
     Matematika 3 3 3 4 13
     Tělesná výchova 2 2 2 2 8
     Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 2/2 2/2 8
     Ekonomika 2 2 2 2 8
     Účetnictví 2 4 3 9
     Písemná a elektronická komunikace 2/2 2/2 2/2 6
     Právo 2 3 5
     Obchodní provoz 2 2 2 2 8
     Zbožíznalství 3 3 6
     Hospodářské výpočty 1 1
     Psychologie 1 1
     Integrovaný ekonomický předmět 2/2 2/2 4
      CELKEM 32 33 33 32 130