Ekonomika a podnikání

RVP: 63-41-M/01
ŠVP: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Základní informace o oboru

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Obor je určen pro: absolventy ZŠ
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Ekonomika a podnikání

Přihláška ke studiu [PDF]
Europass – dodatek k osvědčení [PDF]
Rámcový vzdělávací program
Učební plán [PDF]

Základní podmínky přijetí:

  • zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu na SŠ
  • splnění podmínek přijímacího řízení

Stručný popis oboru

Tento obor připravuje absolventy na vykonávání různorodých činností spojených s obchodně provozními funkcemi ve všech právních formách institucí zabývajících se obchodní činností.

Uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru se uplatní zejména v obchodně provozních funkcích obchodních institucí všech právních forem, např. pracovník obchodního oddělení, asistent prodejních služeb, odborný pracovník nákupu a prodeje zboží, pracovník pro obchodní činnost a marketing, manažer nákupu a prodeje zboží, obchodní dealer, obchodní cestující, kontrolní pracovník, obchodní inspektor, propagační pracovník v obchodě a další.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi čtyřletého oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách.

PC učebna – virtuální prohlídka