student při praxi

Je instalatér – topenář perspektivní a zajímavý obor?

Známému rčení „řemeslo má zlaté dno“ dává aktuální poptávka po šikovných řemeslnících jen a jen za pravdu. Na trhu je nedostatek odborných profesí a přitom, který dům není napojený na vodovodní řad, nepotřebuje zajistit vytápění nebo instalaci spotřebičů. Které další činnosti představuje obor instalatér-topenář a co všechno musí studenti tohoto povolání zvládnout?

Co obnáší práce instalatéra

Instalatér topenář má v kompetenci skutečně širokou škálu činností. Jeho práci si můžeme snadno představit na modelu stavby nového domu. Instaluje nové přívody a rozvody vody, kanalizace, případně i plynu. Zajišťuje také správnou funkci topných systémů, a to nejen při napojení na dálkové ústřední topení, ale i v připojení na kotel na tuhá paliva i plyn, musí samozřejmě vyhovět i vývoji a umět instalovat ohřev vody či vytápění solárními panely. Instalatér je také přizván k odborné instalaci spotřebičů, jako je myčka nádobí, pračka.

Instalatér topenář je připraven také řešit události náhlé a havárie. Prasklé potrubí, nefunkční kotel, rozbitý spotřebič, to vše jsou závady, které nesnesou odklad a je zapotřebí najít kvalitní a funkční řešení. K pracím instalatéra tak ideálně patří i prevence, u již instalovaných vodovodních, plynových, i otopných systémů provádí pravidelnou údržbu.

děti při praxi instalatéra

Co musí umět instalatér

Instalatéři musí získat výbornou znalost materiálů, pracovních postupů, ale musí také velmi dobře ovládat normy, číst v dokumentacích, stavebních a technických výkresech. Jak teoreticky, tak prakticky musí umět posoudit reálný stav rozvodů, vyloučit rizika a zajistit spolehlivý provoz. Při práci musí zaznamenávat technická data.

Samotná práce pak sestává z montáže, demontáže i oprav a výměn částí rozvodů. Práce může probíhat venku i ve vnitřních prostorech. Vedení plynu, vody, kanalizace často vyžaduje napojení i měřících či bezpečnostních zařízení nebo ovládání. I s těmito situacemi se musí řemeslník umět dobře poradit. Seřízení i údržba již instalovaných zařízení, zejména staršího data, pak vyžaduje často vynalézavost, schopnost si poradit ve špatně přístupném prostoru. Je třeba ovládat strojní i ruční obrábění a opracování různých druhů materiálů. Důležitá je také znalost izolačních materiálů.

Jakoukoliv práci musí provázet maximální pečlivost a kvalita provedení. Netěsnosti by mohly vést nejen k únikům kapalin, ale k extrémně nebezpečným nehodám. Pracovní činnost pak musí samozřejmě provázet i dodržování ochrany zdraví a bezpečnosti, včetně požární prevence.

Jaké vzdělání je třeba

Zájemci o obor instalatér topenář si tak podle výčtu všech praktických i teoretických dovedností musí projít dobře sestaveným učebním plánem. Jedině praxí si mohou zažít správné postupy, naučit se pracovat s různými materiály a dobře náročné řemeslo zvládnout. V praktickém vyučování se tak studenti učí opracovávat materiály, spojovat je různými technikami od svařování po pájení, lisování, vytváření závitových spojů. Při dobrém zvládnutí základů je pak nejlepší průpravou práce přímo v reálném prostředí, kde se postupně setkávají se všemi typy instalací a montáží. Od jednodušších úkonů se postupně dostávají k náročnějším a pod dohledem zkušeného mistra mohou získat reálné zkušenosti.

Důležitá je i teoretická příprava, která dodá studentům jistotu a orientaci v projektových dokumentacích a technických zprávách. Důraz je však kladený i na seznámení se se všemi typy zařízení a spotřebičů. Student, a budoucí samostatný instalatér topenář, si musí udržovat živý přehled nad vývojem zařízení, musí být připraven poradit si v obtížných situacích. Důležité jsou ale také znalosti, které provází soukromý sektor a podnikání. Žáci se seznamují s ekonomickými pojmy, zásadami správného hospodaření nebo i komunikací s budoucími zákazníky.