Je Mechanik opravář motorových vozidel perspektivní a zajímavý obor?

Nárůst automobilového průmyslu je jednoznačný. Vlastnit vůz je dnes běžným standardem, výrazně se zvyšuje a zlepšuje ale i síť dopravců. Své přidávají i doručovací služby. Vozové parky i osobní vozy pak vyžadují stálou péči a dostupnost služeb jak v případě poruch, tak v zajištění kontrol a plnění zákonem nařízených povinností.

Mechanik – opravář motorových vozidel je tak oborem se stálou perspektivou a uplatněním. Absolventi se bez problémů uplatní ve velkých dílnách a provozech, vydat se však mohou i cestou vlastního podnikání. Poptávka po šikovném mechanikovi je platná jak ve velkých, tak malých městech. Navíc se studenti mohou profesionálně věnovat i dalším oborům – například jako řidiči.

Jaké vzdělání je třeba

Studenti musí projít jak teoretickou, tak zejména praktickou přípravou. Postupně se seznamují s konstrukcí motorů a dalších funkčních součástí vozidel, jejich funkcemi. Zaškolují se v odhalení příčin poruch, opravách a seřizování. V jednotlivých předmětech se seznamují s převodovým ústrojím, podvozkem, ale také elektrickými rozvody a elektronickým příslušenstvím. V profesionálně vybavených dílnách se studenit učí základy strojního zpracování kovových i nekovových materiálů.

Montážní práce prohlubuje i teoretické studium, principy fungování, a práce s diagnostickými přístroji a počítači. Studentům je umožněno připravit se a složit zkoušky k řidičskému oprávnění skupiny C.

Co musí umět Mechanik opravář motorových vozidel

Jako kvalifikovaný mechanik musí opravář motorových vozidel umět vyřešit všechny běžné závady. Je připravený diagnostikovat, opravit anebo seřídit motorová vozidla všech skupin. Umí vyměnit jednotlivé součásti a v rámci rozsahu oprav zajistit správnou novou součástku, obrábět materiály a upravovat díly. Zároveň získá dovednosti v základních poruchách elektrických rozvodů a elektronického příslušenství. V rámci obsluhy a diagnostiky je schopný pracovat s měřícími přístroji a počítačovým vybavením a může se uplatnit i při odborných měřeních STK nebo stanicích měření emisí. Studenti si osvojí teoretické a praktické dovednosti, které jsou uplatnitelné také ve výrobních závodech při montáži, seřizování a kontrole vyráběných vozidel.

Co obnáší práce Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik – opravář motorových vozidel získá v průběhu studia značné praktické zkušenosti. Dokáže nejen správně vyhodnotit rozsah a příčinu poruchy vozidla. Orientuje se v nabídce dodavatelů, dokáže efektivně řídit objednávky náhradních dílů a potřebného materiálu. Provádí funkční kontroly technického stavu vozidel v rámci pravidelné údržby, seřizuje a servisuje vozidla, ale také má v kompetenci vyplňování technické dokumentace. Podle zadání provádí montáže a demontáže motorového vybavení, zajišťuje výměny nebo opravy vadných dílů.

Získané dovednosti a znalosti umožní absolventům uplatnit se nejen v klasických opravnách a servisech. Finančně velmi dobře ohodnoceny jsou pozice v automobilové výrobě. I zde kvalifikovaný mechanik nachází uplatnění. Mechanici se mohou s úspěchem ucházet o místa profesionálních řidičů v osobní i nákladní dopravě. V rámci vzdělání dokáže zastat i funkci kontrolního technika ve specializovaných stanicích, a to jak pro kontroly STK, tak pro měření emisí. Během studia jsou žáci seznamováni i se základy ekonomie a hospodářství, po úspěšném dokončení závěrečných zkoušek se tak mohou věnovat i vlastní podnikatelské činnosti.