Kuchař - číšník

Je kuchař či číšník perspektivní a zajímavý obor?

Jen málo povolání budí tak pozitivní ohlas a zájem, jako obor kuchař – číšník. Důkazem mohou být nejen vysoce sledované kuchařské soutěže, seriály věnované přípravě jídla, ale také počet ročně vydávaných kuchařek i specializovaných časopisů.

Stálá pozornost a ekonomický úspěch restauračních zařízení jsou doslova odvislé od dobrého kuchaře a svou neméně důležitou roli hraje i kvalitní personál. Kuchař nejen připravuje pokrmy, ale má za úkol sestavení jídelního lístku, zajišťuje dodávku surovin, ovlivňuje celkový chod provozu. Číšník se pak ujímá komunikace s hosty, má dokonalý přehled o nápojovém i jídelním lístku a výrazně ovlivňuje úroveň podniku i celkové atmosféry.

Dobrá restaurace patří k základní občanské vybavenosti každého města, s jeho velikostí a případně turistickou atraktivitou počet provozů úměrně stoupá. Tím je daný i jasný předpoklad, že absolvent oboru kuchař – číšník nejen vždy najde uplatnění na trhu práce, ale bude si dokonce moct vybírat místo působení i jeho náročnost.

Jaké vzdělání je třeba

Kuchař – číšník musí denně prokázat perfektní znalost svého oboru, a navíc své znalosti stále rozšiřovat a inovovat rozsah nabízených služeb. Obor kuchař – číšník proto klade vysoké nároky na perfektní zvládnutí teoretické i praktické přípravy. Zásadní je příprava v praxi, která studenty provází od naprostých základů až po speciální dovednosti. Škola vytváří prostředí, které seznámí studenty s běžnou praxí gastro zařízení všech úrovní. Při přípravě pokrmů seznamuje s plnou škálou od tradičních postupů až k nejmodernějším zařízením. Součástí studia jsou samozřejmé stáže v zařízeních, kde se studenti postupně začleňují do reálného provozu a zažívají si rytmus i nároky práce v pohostinství.

Obor kuchař – číšník je spojený také s nutnou znalostí správného hospodaření, řízení zásob, finančních toků. Absolventi jsou připravování nejen pro pozice zaměstnanců, ale i k možné vlastní podnikatelské aktivitě. Nezbytné je také studium cizích jazyků.

Co musí umět Kuchař – číšník

Budoucí profesionální kuchař musí dokonale ovládat skladbu pokrmů studené i teplé kuchyně, musí znát nutriční hodnoty a navrhnout vyvážené menu. Důležité jsou také vědomosti správné výživy, zohlednění dietních plánů. Atraktivní a v praxi často žádané jsou také znalosti kuchyně mezinárodní včetně u nás méně typických surovin. Klíčovou dovedností je také znalost skladování a uchovávání potravin.

číšník

Číšník musí dokonale ovládat etiketu stolování, musí perfektně komunikovat a být schopen reagovat na přání budoucích hostů vždy na patřičné úrovni. Velkou výhodou je pak také znalost cizích jazyků, díky nimž se zásadně rozšiřuje možnost uplatnění i získání lépe hodnocených pozic.

Co obnáší práce Kuchaře – číšníka

Práce v oboru kuchař – číšník nabízí uplatnění v malých i velkých podnicích, otevírá možnosti zahájit vlastní podnikatelskou činnost, ale umožňuje absolventům úspěšně se zařadit na pracovní trh i v zahraničí.

Absolventi mají nejen základní nutné znalosti, v průběhu studia mohou absolvovat další rozšiřující kurzy a nabídnout budoucím zaměstnavatelům zvládnutí i barmanského umění, služby baristy nebo specializace na mezinárodní kuchyni.

Jednoznačnou výhodou na trhu práce bude schopnost dobře komunikovat, a to nejen v češtině. Perfektně zvládnutá etiketa může absolventy umístit nejen do běžných restauračních zařízení, ale může nabídnout i uplatnění ve vysoce hodnocených podnicích nebo při důležitých společenských akcích.