Je cukrář perspektivní a zajímavý obor?

Absolventi oboru cukrář se mohou zapojit v řemeslné i kreativní práci ve výrobě, a to jak v běžných malých i velkých výrobnách. Atraktivní jsou však i pozice přímo v hotelových cukrárnách nebo obchodních zařízeních. Další uplatnění však najdou i v obsluze a prodeji. Z hlediska nabídky práce patří cukrář mezi stále žádané a poptávané obory. Nespornou výhodou je poptávka a možnost uplatnění ve všech regionech. Absolventi si mohou vybrat ze široké škály nabídek. Studium na střední škole pak může být i optimálním startem v budování zajímavé kariéry. Absolventi však mohou uplatnit získané dovednosti i na poli vlastních podnikatelských projektů.

Jaké vzdělání je třeba

Obor cukrář vyžaduje dokonalé zvládnutí příprav těst, polev, náplní a polotovarů. Studenti si musí vštípit znalost jednotlivých surovin, technologie správných úprav a zpracování. V tomto oboru je žádoucí zvládnutí jak tradičních postupů, tak ovládání strojních zařízení. Studenti jsou seznámeni s klasickými výrobky, mají však možnost vyzkoušet a naučit se postupy mezinárodní kuchyně. Obor cukrář kombinuje řemeslnou znalost postupů a receptur se zručností a také s kreativitou. Studenti jsou podporováni ve vlastní tvorbě.

V průběhu studia je tak kladen důraz především na praktickou výuku. Studenti se postupně zapracovávají ve specializovaných provozovnách. Získávají dovednosti od zvládnutí základních postupů, mají možnost přímo se zapojit do zakázkové práce a dostávají příležitost i ve vlastní tvorbě. Škola může studenty doporučit i k účasti na atraktivních soutěžích.

Současně s přípravou cukrářských výrobků se studenti seznamují i s prací ve službách, zejména v komunikaci se zákazníky, přípravou portfolia výrobků, i samotným prodejem. Důležitými obory je také řízení objednávek, kontrola a skladování surovin i hotových výrobků, nedílnou součástí je také volba správné technologie balení a obalových prostředků a expedice.

Co musí umět Cukrář

Cukrář musí bezpečně ovládat zpracování surovin a přísad. Základní technologické postupy se studenti učí v ruční i strojové výrobě. Seznamují se a postupně zvládají výrobu všech typů cukrářských výrobků. Učí se výrobky prezentovat, nedílnou součástí výuky je také servis, obsluha a prodej. Studenti jsou schopni komunikovat se zákazníky, přijmout objednávku, nabídnout různé varianty, doporučit nejen správné chuťové kombinace, ale dodržet i vysokou estetickou úroveň zpracování, zajistit zhotovení a práci završit předáním výrobku.

K práci cukráře patří znalost kontroly a skladování potravin, čerstvých surovin, polotovarů i speciálních přípravků. Cukrář je manuálně zručný, k velké výrobě však patří i ovládání a údržba cukrářských strojů a strojních zařízení. Cukrář vede evidenci, v průběhu studia se seznamuje se základy vedení dokumentace a administrativy. Pro práci je také nezbytná znalost hygienických předpisů, jak pro výrobu, tak prodej a skladování potravin.

Co obnáší práce Cukrář

Absolventi oboru cukrář se bez problémů mohou uplatit v malých i velkých výrobnách. Mohou zastat kvalifikované pozice velké výroby i zakázkové. Uplatní se v provozu cukráren a kaváren i na pozici prodeje a obsluhy. Studium seznamuje absolventy i s možnostmi vedení vlastní podnikatelské činnosti. Obor cukrář je perspektivním oborem s širokou škálou uplatnění, možnostmi osobnostního rozvoje i velmi dobrého platového ohodnocení.