Program na podporu Jihočechů ohrožených kombinací vysoké inflace a nárůstu cen energií v období podzimu a zimy
2022-2023

  Výše podpory na jedno dítě v období 1. pololetí školního roku 2022/2023 činí 4 000 Kč.

  Podmínky nároku:
  Příspěvek je určen pro dítě s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje k 1. 8. 2022.

  • příjem žádostí nejdříve od 15. 9. 2022 a nejpozději do 31. 1. 2023 do 12:00 hodin;
  • žádosti odevzdávejte do připraveného boxu ve vstupním vestibulu školy v zalepené obálce;
  • na žádosti MUSÍ být uvedený kontaktní telefon a email žadatele pro případné doplnění;
  • kontaktní mail: myvtomjihocechynenechame2022@ssjs-tabor.cz;
  • podporovány mohou být tyto aktivity:
   • ubytování žáků v domově mládeže;
   • školní lyžařské kurzy;
   • vzdělání v základních uměleckých školách;
   • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času;
   • školní stravování;
   • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, kurzy apod.).

  Aktivity, na které lze žádat podporu u Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474:

  • stravování žáků SSJS, SŠSI, Gymnázia PdC, žáků ubytovaných v rámci DM SŠSI a odebírajících stravu u SSJS;
  • ubytování žáků SSJS;
  • sportovní kurzy (lyžařský, turistický) žáků SSJS.

  Všechny ostatní aktivity je nutné čerpat u organizací, které podporované aktivity provozují.

  Podrobné informace jsou v dokumentu „Program na podporu Jihočechů – My v tom Jihočechy nenecháme“.

  Kompletní informace naleznete na: https://myvtomjihocechynenechame.cz/.

  Ke stažení:
  Potvrzení Úřadu práce (pdf, Word)
  Příloha k žádosti DP – OSVČ_4 (pdf, Excel)
  Žádost o podporu – My v tom Jihočechy nenecháme I (3-19)_4 (pdf, Excel)
  Program na podporu Jihočechů – My v tom Jihočechy nenecháme (pdf)

  Formuláře pro žádosti do SSJS jsou umístěné na stojanu ve vestibulu školy.