Informace související s bezplatnou jazykovou přípravou žáků cizinců

Dle novelizované vyhlášky s účinností od 1.9.2023 určené školy poskytují jazykovou přípravu žákům cizincům, kteří se vzdělávají ve škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení na území ČR po dobu nejvýše 24 měsíců před podáním žádosti. Celková délka jazykové přípravy žáka je nejméně 100 hodin a nejvíce 400 hodin po dobu nejvýše 20 měsíců výuky.

CO TO JE?

  • Bezplatná jazyková příprava (JP) k začlenění do středního vzdělávání.
  • Zahrnuje především výuku češtiny jako druhého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků cizinců, kteří se vzdělávají na SŠ.
  • Dále zahrnuje základy příslušného odborného jazyka používaného v daném oboru střední školy.
  • Realizuje ji škola určená k poskytování jazykové přípravy, a to pro žáky vlastní, i z jiných škol v kraji.

KDO MŮŽE BÝT ZAŘAZEN DO SKUPINY JP?

  • Žáci s cizí státní příslušností (cizinci), kteří se vzdělávají na škole v ČR nejvýše 12 měsíců (počítá se od podání žádosti o zařazení do JP).
  • Ředitel určené školy může na základě vlastního posouzení zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu i jiné žáky (kteří nesplňují podmínky předchozího bodu), a to i do vyššího počtu než 15 žáků, pokud to není na újmu kvality výuky.
  • Zařazení do skupiny pro JP je možné na základě žádosti (zletilí žáci podávají vlastní, nezletilí prostřednictvím zákonného zástupce). Součástí žádosti je i čestné prohlášení, že žák splňuje uvedenou podmínku.

Kontaktní osoba

Mgr. Jitka Kubů
Telefon: +420 393 033 207
Mobil: +420 603 570 158
E-mail: kubu.jitka@ssjs-tabor.cz


Registrace

Pro účely registrace do kurzu použijte elektronickou přihlášku, kde zvolíte položku Bezplatná jazyková příprava žáků cizinců.


Zároveň je nutné vyplnit žádost o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu, kterou doručíte elektronicky či osobně výše uvedené kontaktní osobě.