Informace související s bezplatnou jazykovou přípravou žáků cizinců

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novelu vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, kterou vytvořilo nástroj, obdobný jako v základním vzdělávání, pro systematické vzdělávání žáků cizinců, kteří se v ČR vzdělávají kratší dobu než 12 měsíců. Vzdělávání v délce max. 200 hodin bude probíhat v krajských úřadech a Magistrátem hl. m. Prahy určených středních školách. Účinnost vyhlášky č. 250/2022 Sb. je od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.

Na základě § 6a odst. 2–4 vyhlášky 250/2022 sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), zařadil OŠMT na seznam určených škol školy uvedené v následující tabulce, v níž také najdete i kontaktní údaje na pověřené osoby.

Určenou školou je dle § 6a odst. 1 vyhlášky škola, která poskytuje žákům této nebo jiné školy bezplatnou přípravu k začlenění do středního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků cizinců, kteří se vzdělávají ve střední škole, a zahrnující základy příslušné odborné terminologie.

Dle § 6a odst. 7 vyhlášky určená škola poskytuje jazykovou přípravu v každé skupině pro jazykovou přípravu jak osobním způsobem, tak distančním synchronním způsobem, pokud nemohou být všichni žáci ve skupině osobně přítomni. Určená škola poskytuje jazykovou přípravu i žákovi, který se z důvodu organizace vzdělávání ve škole, jíž je žákem, nemůže účastnit jazykové přípravy poskytované osobním nebo distančním synchronním způsobem; způsob poskytování jazykové přípravy přizpůsobí určená škola podmínkám žáka pro tuto přípravu.

Kontaktní osoba

Mgr. Jitka Kubů
Telefon: +420 393 033 207
Mobil: +420 603 570 158
E-mail: kubu.jitka@ssjs-tabor.cz


Registrace

Pro účely registrace do kurzu použijte elektronickou přihlášku, kde zvolíte položku Bezplatná jazyková příprava žáků cizinců.


Zároveň je nutné vyplnit žádost o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu, kterou doručíte elektronicky či osobně výše uvedené kontaktní osobě.