Studenti

Výuka s odborníkem z praxe

hrubes Aktuálně

Mnoho zajímavostí na téma plánování a realizace projektů se dozvěděli žáci 1. a 2. ročníku oboru ekonomika a podnikání. V rámci projektu Šablony navštívil naši školu odborník z praxe Mgr. Josef Pluhař, Ph.D., MBA, který žáky nejen seznámil s novinkami z praxe, ale společně s nimi se pokusil konkrétní projekt naplánovat a zrealizovat.