Výjezdní zasedání studentského parlamentu v Českém Krumlově

hrubes Aktuálně

Ve dnech 29. a 30. května náš studentský parlament strávil dva dny v Českém Krumlově na výjezdním zasedání.

První den jsme si užili kouzlo krumlovských jezů, které nám poskytly nádherné zážitky a příležitost k vzájemnému poznávání mimo školní prostředí. Večer byl věnovaný mnoha důležitým tématům a plánům do budoucna. Do naší práce se zapojil i pan ředitel Mgr. R. Cícha, což dodalo našim diskuzím nový rozměr a inspiraci.

Následující den, jsme zvolili nového předsedu studentského parlamentu. Stal se jím Petr Douša. Dále si někteří členové parlamentu vzali na zodpovědnost různá témata, jako například sportovní aktivity, kulturní akce a spolupráci s jazykovým asistentem.

Velké poděkování patří všem zúčastněným za úžasnou pracovní i týmovou atmosféru, kterou vytvořili. Tento výjezd byl nejen produktivní, ale také velmi inspirativní a posílil naši vzájemnou spolupráci a přátelství.

Těšíme se na další společné aktivity a věříme, že nové nápady a plány brzy přinesou své ovoce.