Studenti

Veřejná sbírka Světluška

hrubes Aktuálně

Jeden den v září patří již tradičně v naší škole Světluškám, letos jsme se zúčastnili již 15. ročníku celostátní veřejné sbírky na pomoc nevidomým dětem i dospělým. Sbírku zorganizovaly žákyně 2. ročníku oboru veřejnosprávní činnost, a to mj. i proto, že téma veřejné sbírky je součástí ústní maturitní zkoušky. Světlušky si vyzkoušely komunikaci s veřejností, musely projevit odvahu vystupovat na veřejnosti, upevnily si poznatky z psychologie v praxi a vyzkoušely možnosti samostatného rozhodování. V neposlední řadě své zážitky a zkušenosti prezentovaly mezi spolužáky. Poděkujme třídě VČ2 za úspěšné zvládnutí sbírky a popřejme jí pohodové zvládání studia.