Studenti

Studentské volby v naší škole

hrubes Aktuálně

Jako v minulých letech jsme se i letos zapojili do celostátního programu Studentské volby, který má mj. přispět k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství budoucích prvovoličů. Cílem je, aby se studenti na základě vlastních zkušeností seznámili s pořádáním voleb a jejich organizační strukturou, s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky. Volit mohli studenti, kteří dosáhli věku 15 let. Celostátní výsledky jako vždy vyvolaly bouřlivou diskusi nejen na webových serverech, ale i v ostatních médiích, včetně vyjádření některých našich politiků.

Organizačně zajišťovala volby třída KČ3, včetně precizního zpracování výsledků. Výsledky přesně korespondují s výsledky celostátními. Složení volební komise: D. Paletář – předseda, A. Brányšová, B. Syrovátková a D. Fiktus.