Studenti

Raut v Benešově vile

hrubes Aktuálně

Zastupitelstvo města Sezimova Ústí každoročně uděluje nejlepším bakalářským a diplomovým pracím ze sociologie a z historie 20. století Cenu Edvarda Beneše. Cena je udělována vždy k 28. říjnu příslušného roku v Benešově vile v Sezimově Ústí. Slavnostní raut na tuto akci připravili žáci gastronomických oborů naší školy spolu s učitelkami odborného výcviku.