Studenti

Profesní kvalifikace kuchař

hrubes Aktuálně

Ředitel školy Mgr. Radek Cícha slavnostně předal výuční listy absolventům dalšího vzdělávání.
Blahopřejeme ke složení úplné profesní kvalifikace a úspěšnému vykonání závěrečné zkoušky!