Studenti

Procházka historií zemí českých aneb prohlídka Národního muzea

hrubes Aktuálně

Dne 8. 11. 2022 navštívili studenti 2. a 4. ročníku knihovnického oboru Národní muzeum, konkrétně expozici Dějiny, jež zachycuje minulost českých zemí od raného středověku až po devatenácté století.
Expozice nabízí možnost zorientovat se v českých dějinách, pochopit souvislosti mezi nimi a utvořit si celistvý obrázek naší minulosti.
První sály jsou věnovány období středověku, ohromila nás ochranná zeď středověkého hradiště i rotunda, zaujaly nás písemné památky dokumentující vzdělanost tehdejší doby.
Raný novověk reprezentují sály tématicky zaměřené na třicetiletou válku, její průběh a rekatolizaci.
V další části jsme se setkali s dynastií Habsburků, pronikli jsme do období osvícenství. Ústředním předmětem je zde bezpochyby arcibiskupský kočár. Zajímavé bylo i národní obrození, studenti obdivovali osobní předměty obrozenců, například pero Josefa Dobrovského.
Období 19. století je zasvěcen poslední sál expozice. Prostoru vévodí velký model budovy Národního muzea rozložený do jednotlivých částí, v nichž jsou rozmístěny sbírkové předměty. V sálech se nachází velkoformátová videa, která svým zpracováním dokázala studenty zcela vtáhnout do zobrazovaných událostí.
Procházka historií českých zemí byla poutavá, studenti si odnesli řadu nových poznatků, které využijí ve škole i mimo ni.