Studenti

Přednáška na téma Obecní policie a přestupkový zákon

hrubes Aktuálně

Ve čtvrtek 31. března 2022 se studenti čtvrtého ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili přednášky na téma Obecní policie a přestupkový zákon.
Strážník Městské policie Tábor praporčík Ladislav Johančík je seznámil se základními právními normami, úkoly městské policie, preventivními aktivitami MP, obrazovou sondou činnosti MP, kamerovým systémem a dalšími činnostmi MP. Z přestupkového zákona byly žákům vysvětleny pojmy přestupek a zavinění, které se týkají zákona o silničním provozu, tabákového zákona a zákona o odpadech.
Studenti si z této přednášky odnesli ucelený přehled činnosti MP.