Studenti

(Ne)zapomenuté pomníky 1. světové války

hrubes Aktuálně

V tomto roce 2021 ( jaro ) se vybrané třídy naší školy během distanční výuky zapojily do vzdělávacího projektu (Ne)zapomenuté pomníky 1. světové války, který je organizován Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského. Studenti nafotili v okolí svého bydliště pomníky padlým v 1. sv. válce a legionářům. Projekt umožňuje netradiční formou seznamovat žáky a studenty s historickými událostmi.
Jako poděkování ze strany organizátorů byli studenti v červnu pozváni na exkurzi do Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Mgr. Jana Matějčková