Studenti

Hodina s americkým lektorem

hrubes Aktuálně

Pondělní vyučování pro některé žáky naší školy oživila návštěva bývalého jazykového asistenta Aleca Traverse, který se po více než čtyřech letech vrátil na místo činu. V srpnu 2019 k nám nastoupil jako ETA (English Teacher´s Assistant) a byl jako rodilý mluvčí zapojen do výuky anglického jazyka. Garantem programu byla Komise J.W.Fulbrighta, česko-americká vládní organizace podporující vzdělávací a kulturní výměny a stáže. Cílem programu bylo prostřednictvím Aleca navazovat vzájemná přátelství v naší školní i mimoškolní komunitě, zlepšovat kulturní povědomí o americké historii, kultuře, podporovat jazykovou vzdělanost a v neposlední řadě motivovat naši mladou generaci k otevřenosti, sebepoznání a sebeurčení.

Trochu nostalgicky jsme zavzpomínali na naše tehdejší studenty, na tandemové jazykové vstupy v hodinách angličtiny, na různé mimoškolní všední i nevšední zážitky, exkurze a výlety.

Během dopoledne se Alec setkal s více než stovkou studentů a bylo patrné, že všechny neformální besedy měly přátelskou pohodovou atmosféru. Alec nepřijel sám, naše neformální povídání příjemně doplňovala jeho přítelkyně Maddy. Návštěvu uzavřela schůzka a společná večeře hostů s panem ředitelem a vyučujícími anglického jazyka.

Všichni věříme, že to nebylo setkání poslední..