Studenti

Exkurze žáků oboru veřejnosprávní činnost

hrubes Aktuálně

Ve středu 13. dubna 2022 se studenti třetího ročníku oboru veřejnosprávní činnost zúčastnili přednášky na téma matrika na MÚ Tábor. Paní Jitka Kittnerová, vedoucí oddělení matrik a ohlašovny trvalého pobytu, studenty uvedla do oddací síně, kde je seznámila s matričními záležitostmi – historií, prvními zápisy, co vše obsahovaly, matričními knihami. Popsala činnosti, které souvisí s matrikou v rámci narození, sňatku, úmrtí, změně jména a uvedla výši poplatků. Přednášku doplnila příklady z praxe, okořenila kvízem a nechala studenty nahlédnout do staré a nové matriční knihy.