Studenti

Exkurze žáků oboru Veřejnosprávní činnost

hrubes Aktuálně

Dne 21.9. 2022 se studenti oboru Veřejnosprávní činnost vypravili do Humpolce, aby v tamější galerii zvané 8smička zhlédli výstavu věnovanou dílu básníka, grafika a překladatele Bohuslava Reynka. Zajímavá koncepce výstavy nabídla pomyslný dialog Reynkova díla s dvanácti tvůrci spřízněnými osudem či pohledem na svět. Po komentované prohlídce výstavy si studenti v centru města připomněli i další osobnosti spjaté s místem, především Jana Zábranu a Ivana Martina Jirouse. V místním poeziomatu pak vyslechli nahrávky recitace slavných osobností. A aby jich nebylo málo, připočetli k nim také nejslavnějšího humpoleckého přistěhovalce, Hliníka, k němuž se město hrdě hlásí pamětním kamenem umístěným v parku.