Studenti

Exkurze do pražských knihoven

hrubes Aktuálně

Poslední odborná exkurze zavedla třídu IS4 do dvou pražských knihoven, spjatých s vysokými školami. Budoucí knihovníci si nejprve prohlédli Knihovnu Jana Palacha na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a to jak její novou část, tak knihovnu Historického ústavu UK. Dále se seznámili s elektronickými informačními zdroji, které má k dispozici Univerzita Karlova a prakticky si zkusili vyhledávání v těchto databázích, což ve školních podmínkách kvůli licenčním omezením možné není. Druhá část programu byla věnována seznámení s Národní technickou knihovnou v Praze-Dejvicích. Studenty zaujal jak moderní interiér, tak pestrá škála služeb, které tato knihovna nabízí odborné veřejnosti. Náročná exkurze výrazně doplnila učivo odborných předmětů a přispěla k přípravě na maturitní zkoušku.

PhDr. D. Novotná, Mgr. K. Turková