Studenti

Exkurze do knihovny Strahovského kláštera

hrubes Aktuálně

I letos měli studenti oboru Knihovnictví jedinečnou možnost proniknout do tajů jedné z nejvýznamnějších historických knihoven v České republice – knihovny Strahovského kláštera. Pracovnice knihovny PhDr. Hedvika Kuchařová je seznámila s historií kláštera i knihovny a přiblížila jim historický fond rukopisů a starých tisků. Studenti měli možnost obdivovat krásu barokních sálů, na cenných originálech si připomenout zvláštnosti renesanční i barokní knižní vazby, ale seznámili se i se současnou činností knihovny. Exkurze do knihovny Strahovského kláštera přinesla studentům nejen praktické poznatky, ale také inspiraci a nadšení pro jejich budoucí profesní dráhu v oblasti knihovnictví.