Studenti

DofE – slavnostní ceremonie v Českých Budějovicích

hrubes Aktuálně

V úterý 20. února 2024 se na Krajském úřadě v Českých Budějovicích konalo slavnostní předávání bronzových a stříbrných ocenění účastníků programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, DofE. Jsme moc pyšní, že z naší školy bylo za bronzovou úroveň oceněno osm účastníků: Klára Chrtová, Vendulka Šrejberová, Zuzana Mašátová, Miroslav Frk, Ivana Karasová, Anna Prášková, Lenka Sztojková a Nikola Gáliková. Ceremonie probíhala v Kulatém sále, kde úspěchy dofáků ocenil i pan Pavel Klíma, krajský radní. Každý oceněný představil svoji cestu bronzem, co se mu podařilo a čeho dosáhl. Po společném fotografování všech oceněných účastníků následovalo neformální popovídání a skvělý raut.
Našim úspěšným „dofakům“ gratulujeme a přejeme hodně energie a zábavy při plnění další úrovně.